PLUSontwerp

Het is de kunst om ambities en dromen om te zetten in de dagelijkse praktijk.

Vaak worden de ambities door een deel van het onderwijsteam geformuleerd, terwijl het hele team het later waar moet gaan maken.
De relatieschema’s en principeplattegronden van PLUSontwerp geven heel concreet aan hoe de beoogde leeromgeving gesitueerd kan zijn. Hiermee voert Esther Dekhuijzen gesprekken over bemensing, routing, wie zou wat waar moeten doen, en zijn uw ambities reëel?
Zo wordt het helder waar over gesproken of geschreven is en wat er praktisch haalbaar is. De overgang van ambitie naar dagelijkse praktijk wordt hierdoor veel kleiner.

De gesprekken kunnen plaats vinden op het niveau van bestuur, directie, (kern) team of zelfs leerlingen. Ook workshops leveren in deze fase veel inzicht.