PLUSontwerp

Gebruiksrecht en voorwaarden

Niets uit de teksten, foto's, tekeningen, logo's of grafische vormgeving van deze internetsite mag zonder schriftelijke toestemming van PLUSontwerp openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd.

De internetsite plusontwerp.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch blijft het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of onjuist is. Daarom kunnen aan de geboden informatie geen rechten worden ontleend en is PLUSontwerp noch een van haar contractpartijen of werknemers, aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook.

PLUSontwerp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie.

Het is mogelijk om via de internetsite van PLUSontwerp toegang te krijgen tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden beheerd. PLUSontwerp noch een van haar contractpartijen of werknemers kan aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

copyright © 2009 PLUSontwerp