PLUSontwerp

Stapsgewijs van schetsontwerp naar oplevering.

Na de ontwerpfase levert PLUSontwerp tekeningen tot op het niveau van Definitief Ontwerp in combinatie met een werkomschrijving. Werktekeningen worden, indien nodig, door de uitvoerende partijen gemaakt. PLUSontwerp controleert ze voor uitvoering.

PLUSontwerp is afhankelijk van de grootte van het project inzetbaar als één van de adviseurs van het ontwerpteam; of bij kleine projecten als zelfstandig bouwcoördinator. Tijdens de uitvoering treedt PLUSontwerp altijd op als bewaker van de kwaliteit van het ontwerp.
De mogelijkheid van fasering van uitvoering wordt al vroeg in het ontwerpproces meegenomen om overlast in de school zo veel mogelijk te beperken.