PLUSontwerp

Een brede kijk op het ruimtegebruik levert soms verassende mogelijkheden.

Vrijwel altijd heeft de vraag effect op het hele gebouw.
Zelfs bij de verbouwing van slechts enkele ruimtes is het zinvol om het hele gebouw schematisch te overzien. Soms omdat er extra ruimte gevonden moet worden voor een nieuwe functie, soms omdat er intern verschuivingen nodig zijn. Soms ook omdat de beste oplossing ergens anders blijkt te liggen dan in eerste instantie gedacht.

PLUSontwerp tekent schemaplattegronden van het gebouw zodat er samen onderzocht kan worden wat ruimtelijk de meest passende oplossing is. Ook wordt op deze wijze onderzocht welke fasering in het project nodig is en kunnen er organisatorisch tactische keuzes gemaakt worden.