Kortland LZ verd

Materiaal en kleur

Aangezien iedere school een eigen cultuur, gebruikerseisen, visie en ambities heeft, hebben alle projecten vormgegeven door PLUSontwerp een unieke uitstraling.

Vaak wordt er maar een deel van het gebouw veranderd. In de rest van het gebouw zal langer tussen de bestaande materialen gewerkt blijven worden. Esther Dekhuijzen zoekt in haar projecten een balans tussen oud en nieuw, zodat de uitstraling van het hele interieur evenwichtig blijft.

Het onderwijs vraagt om een speciale aanpak bij de keuze van materiaal en kleur. PLUSontwerp ziet het als een uitdaging om sfeer te creëren met materialen die slijtvast, goed schoon te maken en vandalisme-
bestendig zijn. Daarbij is duurzaamheid een vanzelfsprekend aandachtspunt.

visie 2

Vlekkenplan

Vrijwel altijd heeft de vraag effect op het hele gebouw.
Zelfs bij de verbouwing van slechts enkele ruimtes is het zinvol om het hele gebouw schematisch te overzien. Soms omdat er extra ruimte gevonden moet worden voor een nieuwe functie, soms omdat er intern verschuivingen nodig zijn. Soms ook omdat de beste oplossing ergens anders blijkt te liggen dan in eerste instantie gedacht.

PLUSontwerp tekent schemaplattegronden van het gebouw zodat er samen onderzocht kan worden wat ruimtelijk de meest passende oplossing is. Ook wordt op deze wijze onderzocht welke fasering in het project nodig is en kunnen er organisatorisch tactische keuzes gemaakt worden.

 

visie 3

Meubilair op maat

De ene keer is een gebruiksprobleem op te lossen met meubilair dat standaard in de handel verkrijgbaar is. De andere keer is er een unieke oplossing of uitstraling gewenst.
Per project afhankelijk ontwikkelt PLUSontwerp balies, speciale werkplekken of speciaal meubilair in eigen huisstijl.

Aan de hand van maquettes en tekeningen wordt het ontwerp met de opdrachtgever en gebruikers doorgesproken.
PLUSontwerp tekent vervolgens de stukken voor uitvoering, coördineert de offerteaanvraag en de definitieve uitvoering door een meubelmaker.

visie 4

Proces

Na de ontwerpfase levert PLUSontwerp tekeningen tot op het niveau van Definitief Ontwerp in combinatie met een werkomschrijving. Werktekeningen worden, indien nodig, door de uitvoerende partijen gemaakt. PLUSontwerp controleert ze voor uitvoering.

PLUSontwerp is afhankelijk van de grootte van het project inzetbaar als één van de adviseurs van het ontwerpteam; of bij kleine projecten als zelfstandig bouwcoördinator. Tijdens de uitvoering treedt PLUSontwerp altijd op als bewaker van de kwaliteit van het ontwerp.
De mogelijkheid van fasering van uitvoering wordt al vroeg in het ontwerpproces meegenomen om overlast in de school zo veel mogelijk te beperken.

visie 5